Съвременните технологии ни дават много неща.

Кои сме ние:
Нашият сайт https://www.techwar.gr
Информация за нас: https://www.techwar.gr/about/

Политика за поверителност

Вашето участие в TechWar.gr означава пълно приемане на Условията за ползване.

– Достъпът до TechWar не е придобито право на никого. Така че трябва да го използвате в съответствие с правилата. Ако не харесвате тези правила, не забравяйте, че никой не ви е принуждавал да се присъединявате, посещавате или участвате в TechWar.gr.
– При всички случаи администраторът си запазва правото да премахва коментари от всяка статия на TechWar, които по негова преценка не са съгласни с Условията за ползване. Ето защо зависи от членовете/посетителите да внимават за тези изрази, които могат да обидят личността на участниците в дискусиите, в различните категории на TechWar.gr.
– При всички случаи администраторът си запазва правото да премахва коментари от всяка статия на TechWar, които по негова преценка не спомагат за гладкото провеждане на дискусиите в TechWar.gr.
– Във всеки случай администраторът си запазва правото да коригира обидните думи, да изтрие изцяло обидния или неподходящ коментар или да заключи която и да е статия на TechWar.gr до второ нареждане.

Общи правила за коментари:
• Коментарите трябва да бъдат написани с малки гръцки букви, а не с гръцки.
• Проверете коментара си за пропуски, които биха могли да променят значението му, и ако има такива, уведомете ни. Не пишете допълнителни коментари, за да промените някой детайл.
• Коментарите на членове и посетители може да изразяват техните лични мнения, но от участниците се изисква да документират мненията си възможно най-пълно.
• Уверете се, че не клеветите физически лица, услуги или продукти, а излагайте аргументи с нисък тон. Вашите оплаквания се чуват извън границите на TechWar.gr и ние не трябва да даваме право на никого да ни обвинява без причина.
• В случай, че копирате текст или откъс от текст от друг уебсайт, блог или друг печатен или непечатан източник, споменете неговия източник.
• Участниците се съгласяват да не публикуват клеветнически, обидни или други материали, които могат да нарушат законите на гръцката държава.

Не е позволено:

• Всяко съобщение за нелегален софтуер или методи за премахване на софтуерната защита, както и връзки към уебсайтове с такова съдържание.
• Изпращане на коментари, които имат за цел да създадат спорове, спорове, битки или лоша атмосфера в дискусиите на TechWar.
• Псувайте или използвайте обидни думи и фрази.
• Реклами от всякакъв вид.

Като потребител вие се съгласявате, че цялата лична информация, както и коментарите, които сте въвели, се съхраняват в база данни. Информацията няма да бъде разкривана на трети страни без вашето съгласие. Членовете/посетителите на TechWar.gr не трябва да използват никаква информация относно неговите членове/посетители. Ако бъде забелязано разпространението на "лична" информация, ръководството на TechWar.gr има право да изтрие тези коментари.

Декларация за ограничение на отговорността на TechWar

• TechWar.gr поддържа стая за чат в интернет според по-специфичните условия, споменати по-горе. Членовете/посетителите на съответните служби трябва да спазват правилата за добро поведение и приличие и да не извършват незаконни или неморални формалности.
• При никакви обстоятелства не може да се счита, че TechWar.gr приема или прегръща по никакъв начин личните идеи или възприятия, изразени в тези пространства.
• Членовете/посетителите на съответните услуги запазват правото на интелектуална собственост върху мненията, които изразяват с коментарите си.
• Членовете/посетителите остават изцяло отговорни за съдържанието/коментарите, които предават чрез TechWar.gr.
• TechWar.gr и неговият собственик не носят никаква отговорност за позициите на физически или юридически лица или за каквото и да е недоразумение или загуби, преки, непреки, специални, последващи или други, или щети от всякакъв вид от страна на членове/посетители.
• TechWar.gr и неговият собственик по никакъв начин не носят отговорност за валидността и коректността на информацията, преценките, коментарите, съдържащи се в коментарите на членове/посетители и за действия, които ще бъдат резултат от съобщения или съвети, предоставени от членове/посетители.
• Поради това членовете/посетителите на TechWar.gr, използвайки услугите му по собствена инициатива, поемат относителната отговорност за кръстосана проверка на предоставената информация с източниците.
• TechWar.gr и неговият собственик не носят отговорност за съдържанието на други сайтове, чието съдържание не можем да контролираме, както и не носят отговорност за коментари, които нарушават авторски права на трети страни или защитени материали.
• Полагат се всички усилия за избягване на подобни коментари.

Бисквитките DART и правилата за поверителност на Google

• Бисквитката DoubleClick DART се използва от Google само в реклами от Google, показвани на TechWar. Когато посетите TechWar.gr и видите или щракнете върху реклама на Google, във вашия браузър може да се съхрани бисквитка с цел по-добро показване и управление на реклами в TechWar. Можете да изберете да не използвате бисквитката DoubleClick DART на Google, като щракнете тук.

Политика за бисквитки

Бисквитката е малък текст, изпратен до вашия браузър от уебсайт, който посещавате. Това улеснява уебсайта да запомни информация за вашето посещение, като предпочитан език и други настройки. Това може да улесни следващото ви посещение и да направи сайта по-полезен за вас. Бисквитките играят важна роля. Без тях използването на мрежата би било много по-сложно изживяване. Ние използваме бисквитки по много причини. Ние ги използваме, например, за да запомним вашите предпочитания за безопасно търсене или да изчислим броя на посетителите на дадена страница.

Повечето интернет браузъри първоначално са настроени да получават бисквитки автоматично. Можете да промените настройките, за да предотвратите получаването на бисквитки или да бъдете уведомявани, когато бисквитките се изпращат на вашето устройство. Има няколко начина за управление на бисквитките. Моля, вижте информацията на вашия браузър или помощния екран, за да научите повече за това как да коригирате или промените настройките на вашия браузър.

Целта на бисквитките е да активират и подобрят използването и процесите на нашия уебсайт. Следователно, ако деактивирате или изтриете бисквитките, може да не успеете да използвате функциите на нашия уебсайт или нашият уебсайт може да функционира по различен начин във вашия браузър от предвиденото.

За да научите повече за бисквитките, включително как да видите какви бисквитки са зададени, посетете www.aboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.

Логота, марки, търговски марки

Логотата, марките, търговските марки и характеристиките, включени в уебсайта TechWar.gr, принадлежат на техните законни собственици.

За всякакви въпроси относно Условията за ползване се свържете с нас чрез имейл на TechWar.gr @ gmail.com

Благодарим ви за участието в TechWar.gr.

Следете TechWar.gr в Google Новини